Orisio
Sledujte nás na Facebooku

Etický kódex

  • Sme mladá spoločnosť, ktorá vie riskovat, ale napriek tomu hrá férovo.

  • Všetci sme jej hrdými členmi a každý svojou prácou ovplivňuje jej výsledky.

  • Všetci budeme vždy, všade a za všetkých okolností hájiť záujmy a dobré meno spoločnosti.

  • Všetky svoje schopnosti budeme úplne využívať a rozvíjať tak, abysme boli pre spoločnosť čo najvetším prínosom a abysme našim klientom pomáhali riešiť ich vetšie aj menšie životné problémy, alebo im pomohli nájsť správnu cestu.

  • Nikdy a za žiadných okolností nezneužijeme svoje schopnosti a vedomosti proti klientovi ani spoločnosti.

  • Nenecháme sa zlákať vidinou akýchkolvek nelegálnych príjmov, svoju práci odvádzame poctivo a svedomito a to jak voči spoločnosti, tak predovšetkým voči klientovi.

  • Všetci sme si vedomí toho, že kontrola nevylučuje dôveru a dôvera nevylučuje kontrolu.

  • Klient je pre nás najdôležitejšia osoba, nikdy nás neruší, nerobíme mu láskavosť tým, že mu slúžime, ale naopak on ju robí nám tým, že nám dáva príležitosť a dôveru.

 

Vaša Veštiareň ORISIO