Orisio
Sledujte nás na Facebooku

Tarot

Ľudia sa odpradávna snažia nazrieť do budúcnosti prostredníctvom rôznych vešteckých techník. Dodnes rozšíreným spôsobom je výklad hracích alebo obrázkových kariet, tzv. kartomantia.

História výkladu kariet je dlhá a jej zvláštnu kapitolu tvorí výklad tarotových kariet. Presný pôvod tarotu neni známy. Eden Gray, autor jednej z najpopulárnejších kníh o tarotu, uvádza ako dátum vzniku niektorých tarotových kariet rok 1390. Podaktorí odborníci pociťujú v tarotu vpliv mystických tradícií prastarých kultúr Egypta, Indie, Číny, Perzie, tradície cigánske aj vplivy hermetických ved či kabalistických naúk. V tarote sa zračí aj astrologická alebo numerologická symbolika.

Tarot skrz svoje obrázky odhaľuje mystické a filozofické pravdy a otvára dvere k prastarým kolektívnym archetypom, ktoré sú uschované hlboko v našom podvedomí.

Tarot má zvláštne využitie mágii, kde umožňuje vidieť súvislosti v inak skrytých súvislostiach a posilňuje magické procesy, ovplivňuje beh udalostí požadovaným smerom. Skrz rozloženie kariet sa dá rovnako aj posilňovať vpliv meditácie. 


Tarot, jeho zloženie a význam

Kartový systém tarot je zložený z 22 kariet z velkých arkán, zo 16 kariet královských a 40 kariet z malých arkán. Celý tento systém je dokonalým nástrojom k našemu sebepoznaniu, poodhaleniu zákonitostí, zodpovedaniu našich otázok. Jeho filozófia nám umožní lepšie sa zorientovať vo svete, ktorý nás obklopuje. Trumfové karty (22 kariet z veľkej arkány) se zobrazujú symbolickým obrazom s odpovedajúcím názvom a číslom. Karty sú zoradené podlla vývojového stupňa. Je v nich zachytené detstvo, aktívny vek a múdrosť staroby. Niektoré karty prehovárajú k našej sebekontrole, abysme sa vo svojom svete posunuli o stupeň vyššie. Platí to predovšetkým o karte Miernosť, Spravedľnosť a napríklad aj o Pústevníkovi. tak isto sa poučíme ako sa vyhnúť životným pádom na ceste, alebo ako sa zachovať, keď už sa nepriaznivá udalosť stala. V tomto zmysle k nám prehovára význam Veže, Ďiabla, ale aj osudová karta Luny. Našu povahu charakterizujú karty zo symbolom Mága, Velekňažky, Cisárovnej a Cisára. Odmenu za našu snahu býť dokonalejšou bytosťou prináša karta Hviezda, Slunko, Úsudok a Svet.

Vieme, že kartový systém je doplnený o ďalšie karty aj o 40 kariet z Malých arkán. Vždy sú v ňom štyri farvy (meče - myšlienky, poháre - city, palice – vnútorný svet a disky – vonkajší svet). Kráľovské karty sú prezentované postavami. Vždy sa jedná o postavy princov, rytierov, kráľovien a kráľov. V niektorých súboroch je kráľ nahradený princeznou. Vždy majú svôj symbol, opakujúci sa z malých arkán, tzn. meče, poháre, palice a disky.

Každá tarotová karta má svôj príbeh a my sa s nimi môžeme zoznamovať. Umožní nám to pochopiť zákonitosti, ktoré pomáhajú pri riešení vzniknutých životných situáciách. Každý z nás istotne jednotlivé zákonitosti necháva vo svojom živote pôsobiť jedinečne.

Existuje veľa typov tarotových kariet, pretože majú rôznych autorov. Jednotlivé významy a príběhy kariet sú charakteristické tým, z akých symbolov sú. Tarot je reč symbolov, ktorú sa postupne učíme čítať.